Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Možnosti zaposlovanja

Preverite, kakšno je povpraševanje delodajalcev po poklicu, ki vas zanima.

Na trgu dela se srečujejo iskalci zaposlitve z znanji, veščinami in delovnimi izkušnjami ter delodajalci, ki iščejo kandidate za prosta delovna mesta. Podatki, ki so na voljo tudi po območnih službah Zavoda za zaposlovanje, odražajo trenutno stanje na trgu dela, prikazujejo povpraševanja po delu (razpisana prosta delovna mesta). Ne pomeni pa, da se bodo takšna gibanja nadaljevala tudi v prihodnje.

 

Statistika poklicev


Odločitev za pravi poklic je ena najpomembnejših odločitev, ki ste jo ali jo boste morali v življenju sprejeti. Če že veste v katerem poklicu bi želeli delati, si lahko s pomočjo iskalnika ogledate opise in  podatke o razpisanih prostih delovnih mestih za vaš izbran poklic ali poklicno skupino.

Vpišite naziv poklica 


ali izberite

Glavna skupina
Poklicna skupina
Poklic


Obdobje: Obvezno izberite obdobje

Pregled prijavljenih delovnih mest lahko dobite za zadnji dve zaključeni leti in za tekoče leto. Pregled podatkov o brezposelnih osebah je vedno na zadnji dan izbranega leta (31. 12.) oz. meseca. 
 

*Na Zavodu RS za zaposlovanje s spremembo Zakona o delovnih razmerjih od 12.4.2013 naprej nimamo več pregleda vseh prostih delovnih mest v Sloveniji ampak samo prosta delovna mesta tistih delodajalcev, ki želijo objavo Zavoda in tistih delodajalcev, ki morajo po zakonu prosto delovno mesto objaviti pri Zavodu. Zato je statistika prostih delovnih mest od tega dne naprej nekoliko okrnjena.

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli