Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Način dela

Kateri načini dela in poklici bi vam ustrezali?

Kateri je vaš interesni tip

Hollandov test


Preberite spodnje podrobnejše opise šestih tipov in premislite, kateri vam najbolj ustreza.

  • Čeprav se lahko prepoznate v vsakem tipu, skušajte določiti, kateri od njih najbolje opiše vas in vaše interese.
  • Nato poglejte seznam poklicev, ki se s tem tipom najbolj ujemajo.
  • Če se v enaki meri prepoznate v dveh tipih, preglejte sezname poklicev za oba tipa in izberite zanimive.
  • Če se prepoznate v vseh tipih in se ne morete odločiti za prevladujočega, bo najbolje, da rešite ta ali kak drug interesni test in tako dobite objektivno poročilo o vaših interesih.

 

POZOR: tip, ki ga boste izbrali, je zgolj vaša ocena. Pravo Hollandovo šifro dobite, če izpolnite Hollandov interesni vprašalnik.

S pomočjo interesov ste kot zanimive izbrali naslednje poklice

Poklice, ki so vam zanimivi, si lahko shranite. Za shranjevanje se morate prijaviti.
Če nimate računa se lahko registrirate.

Prijava Registracija
Zanimivi poklici, ki ste jih izbrali na podlagi interesov, so le ened izmed meril. Do zanimivih zaposlitvenih ciljev lahko pridete tudi s pomočjo drugih meril v modulu Kaj naj delam

   

Možnost izpolnjevanja Hollandovega vprašalnika Vodič za planiranje izobraževalne in poklicne poti imate le, če ste se v eSvetovanje prijavili in ste hkrati prijavljeni v evidenco iskalcev zaposlitve ali v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje.
Če niste brezposelna oseba oziroma registrirani iskalec zaposlitve in bi se želeli testirati z vprašalnikom, se obrnite na Center za psihodiagnostična sredstva.

   

Ostale možnosti testiranja interesov


V Sloveniji se uporabljajo različni interesni testi v različnih situacijah:

  • Test študijskih interesov in Test poklicnih interesov se uporabljata večinoma na šolah in na Območnih službah Zavoda RS za zaposlovanje.
  • Interesni vprašalnik Kam in kako se uporablja v Centrih za informiranje in poklicno svetovanje, v nekaterih šolah in drugih organizacijah, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih in zaposlovanjem. Na podlagi izpolnjenega vprašalnika Kam in kako se prek ugotovljenih interesov in veščin posamezniku predlaga nekaj zanj primernih poklicev. Testiranje s vprašalnikom Kam in kako je brezplačno. Testiranje je možno za učence in dijake ali za študente in odrasle.
  • Hollandov test interesov uporabljajo poklicni svetovalci na Zavodu RS za zaposlovanje, psihologi v šolah in v nekaterih agencijah za posredovanje dela ter na Centru za psihodiagnostična sredstva. Priljubljen je zlasti zato, ker ne ugotavlja le interesov posameznika, ampak ponudi tudi poklice, ki tem interesom ustrezajo.


© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli