Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Različni interesni tipi

Ameriški psiholog dr. John HOLLAND pravi, da lahko ljudi glede na interese razdelimo v 6 tipov:

  • R - realističnega,
  • I - raziskovalnega,
  • A - umetniškega,
  • S - socialnega,
  • E - podjetniškega in
  • C - konvencionalnega.


Prav tako lahko v istih šest tipov razdelimo tudi poklice oziroma delovno okolje. Ljudje se najbolje počutijo, če delajo v okolju, ki mu po lastni kombinaciji zgornjih tipov tudi sami pripadajo. Če ste na primer umetniški tip, se boste najbolje znašli pri delu, ki sodi v umetniško okolje.

Opis 6 tipov ljudi in okolja. John HOLLAND

Posameznik je kombinacija več tipov. Pravzaprav vseh, tako da je navadno en tip prevladujoč, ostali pa so izraženi v večji ali manjši meri. Avtor teorije Holland zato uporablja tričrkovno šifro, s katero ponazarja kombinacijo treh prevladujočih tipov, ki posamezniku najbolje ustrezajo. Posamezniki, ki imajo enako izražene vse tipe, navadno nimajo poudarjenih interesov. V nasprotju z njimi pa imajo tisti, ki se z lahkoto prepoznajo v enem tipu, jasno izražen en interes.

Tipi, ki so v šesterokotniku sosednji, so si bolj podobni kot tipi, ki so bolj oddaljeni. To pomeni, da je realističen tip še nekoliko podoben konvencionalnemu in raziskovalnemu tipu, manj umetniškemu in podjetniškemu, najbolj pa se razlikuje od socialnega tipa. Če ne morete delati v okolju, ki pripada istemu tipu kot vi, boste bolj zadovoljni z delom, ki je temu okolju bližje.

Ljudje so mešanica različnih 6 tipov, ki so pri posamezniku bolj ali manj izraženi. John HOLLAND

 

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli