Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Prijava na delovno mesto

Napišite prijavo, s katero si boste zagotovili povabilo na razgovor.

 

Življenjepis

Z dobrim življenjepisom do dobre službe.

Drugi viri

Za odkrivanje zaposlitvenih možnosti in pridobivanje informacij v okviru priprave je smiselno uporabiti tudi druge vire kot so časopisi, strokovne revije, Karierna središča ter različni imeniki.

Časopisi:
v njih najdete veliko informacij o trgu dela, trendih, podjetjih, morebitnem širjenju, novih storitvah in izdelkih ... Izkoristite vse možnosti, ki vam jih ponujajo te informacije, npr. Projekt širjenja letališča ponuja zaposlitvene možnosti za najrazličnejše kadre.

Strokovne revije:
s članki pridobite dodatne informacije o delovnih procesih, delovnih mestih in nalogah, pridobite imena kontaktnih oseb, širite svoja znanja in kompetence. Veliko takšnega gradiva najdete v knjižnicah in na internetu.

Karierna središča
v Kariernih središčih najdete veliko virov za odkrivanje zaposlitvenih možnosti, kot so prosta delovna mesta, informacije o gibanjih na trgu dela, informacije o dejavnostih in delodajalcih, telefonske in poslovne imenike, opise poklicev ipd. Pomoč vam lahko nudijo tudi poklicni svetovalci. Ostala gradiva pa so zelo koristna tudi za celoten proces iskanja zaposlitve, ne le za odkrivanje zaposlitvenih možnosti. Naslove kariernih središč, ki so se prej imenovali CIPS-i (CIPS - Center za informiranje in poklicno svetovanje) najdete na tej povezavi.

Telefonski in poslovni imeniki:
imeniki so koristni pri izdelavi seznama potencialnih delodajalcev. Poslovni imeniki (Kompass, Pirs …) pa ponujajo še dodatne informacije o posameznih podjetjih in ustanovah.

 

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli