Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Vprašalniki

Primer opisa kompetenc

Ali znate svoje kompetence učinkovito predstaviti delodajalcu?

Kaj so kompetence

Kompetence kažejo to, kar dejansko lahko naredite, obenem pa tudi vaš odnos do dela. Delodajalci vse pogosteje iščejo dokaze, da ste razvili določene kompetence in da boste zahtevana dela opravili dobro ali celo nadpovprečno. Zato moramo za uspešno iskanje zaposlitve ter načrtovanje in razvoj kariere poznati lastne kompetence in način, kako jih še razvijati.

Delijo se v splošne in specifične kompetence. Splošne so uporabne v različnih poklicih in v vsakdanjem življenju, specifične pa so povezane s strokovnim znanjem in veščinami, ki so potrebne za opravljanje posameznega poklica.

Kaj so kompetence?

Kompetence predstavljajo izkazan sklop znanja, veščin, sposobnosti in tudi osebnostnih lastnosti, vrednot, motivacije, samopodobe, čustev, vzorcev razmišljanja ipd. Pomenijo, da imate znanje in razumevanje, zmožnosti in veščine za izvedbo, obenem ste motivirani , da nekaj dejansko naredite. Kompetence se kažejo v uspešno opravljenem delu glede na postavljene zahteve oziroma celo omogočajo nadpovprečno delovanje. Opaziti jih je mogoče šele pri vašem ravnanju v različnih delovnih in tudi življenjskih situacijah.

Znanje, zmožnosti, veščine, osebnostne lastnosti - čeprav so vsi sestavni elementi kompetenc, pa predstavljajo le zmožnost, da nekaj naredite, ni pa nujno, da boste to dejansko pokazali.

Primer: kompetenca komuniciranje v tujem jeziku ne pomeni le, da poznate veliko tujih besed in ste se naučili osnovna slovnična pravila. Nekdo, ki opravi nadaljevalni tečaj iz angleščine, potem pa na poslovnem sestanku ne upa govoriti v tujem jeziku, se boji morebitnih napak v izgovorjavi in se ne želi izpostaviti, še ni kompetenten govornik v angleščini.
Kompetence

Slika: dejavniki, ki vplivajo na izraženost določene kompetence


Delodajalci in kompetence

Delodajalcu informacije o vaših kompetencah povedo, ali bi določeno delo opravljali dobro, povprečno ali celo nadpovprečno. Zato je pomembno, da se zavedate vseh svojih dobro izraženih kompetenc in jih znate delodajalcu predstaviti (primer opisa kompetenc). Za osebni in profesionalni razvoj je dobro poznati tudi področja, na katerih vas čaka še nekaj dela, in seveda tudi tiste kompetence, ki pri vas niso izražene in nimate niti želje, da bi jih razvili. V primeru slednjih ne kandidirajte na delovna mesta, kjer so te kompetence potrebne.

Koliko je posamezna kompetenca izražena, lahko delodajalci preverjajo samo na podlagi razgovora ali pa s pomočjo testov in vprašalnikov.

Nasveti:

Preverite, kako izražene imate nekatere splošne kompetence!

  • Naučite se predstavljati sebe in odgovarjati na vprašanja tako, da opišete vaše kompetence (primer opisa kompetenc), ki so ključne za želeno zaposlitev. Povejte, kdaj in v kakšni situaciji ste npr. delali pod pritiskom, kako ste se spopadali z njim in kakšni so bili rezultati. Če opišete svoje vedenje in rezultate, si delodajalec lažje predstavlja, ali imate res ustrezne kompetence.
  • Povejte resnico! Ne olepšujte in ne zavajajte delodajalcev. To se bo hitro pokazalo. Ne samo, da ne boste uspeli opraviti določenega dela, najverjetneje na tem delovnem mestu in v takšnem delovnem okolju ne boste zadovoljni. Razmislite raje, kaj je tisto, kar morate še razviti in kako to pridobiti. Če so razhajanja zelo velika, razmislite tudi, v katerem poklicu bi bili uspešnejši.
  • Tudi ko ste zaposleni, ne pozabite razvijati svojih kompetenc. Spremljajte delovne naloge, obveznosti, dosežke, zahteve za dodaten razvoj oziroma krepitev vaših kompetenc. Večkrat se vprašajte, katere kompetence bi bilo smiselno še razviti in kako do njih. Na ta način boste povečali strokovnost in uspešnost na delovnem mestu.
  • Vaša odgovornost je skrbeti za vašo zaposljivost. Razvijajte tista znanja, zmožnosti, kompetence, s katerimi boste za delodajalce zanimivi, tista, ki povečujejo vaše možnosti zaposlitve, in ki vam bodo omogočale razvoj kariere in s tem povezan osebni razvoj.

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli