Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Vprašalniki

Primer opisa kompetenc

Ali znate svoje kompetence učinkovito predstaviti delodajalcu?

Specifične kompetence

Pri specifičnih kompetencah gre za uporabo tehničnih, postopkovnih znanj in strokovnih veščin, da lahko uspešno opravite delo. Različne panoge, delovna okolja in poklici seveda zahtevajo različne specifične kompetence. Za nekatere se zahteva višja razvitost, za druge nižja. Nekatere specifične kompetence je lažje prenesti znotraj poklicnih skupin, druge težje.

Pri nekaterih poklicih imajo še vedno največjo vlogo poklicno specifične kompetence, ki jih ne morejo nadomestiti še tako dobro razvite splošne kompetence. To je tudi razlog, da potrebujete točno določeno izobrazbo, ki pomeni, da ste pridobili določena znanja, na podlagi katerih ste ali boste še razvili ustrezne kompetence. Na primer: zdravnik, farmacevt, odvetnik...

Pri nekaterih drugih poklicih pa obstajajo takšne zahteve glede predhodnih znanj, izkušenj, poklicnih kompetenc, da jih lahko opravljajo tudi posamezniki z različnimi izobraževalnimi in poklicnimi potmi. Na primer: kadrovik, svetovalec v javni upravi, komercialist, policist, vojak, zavarovalni zastopnik, delovodja, voznik, gradbeni delavec, proizvodni delavec…

Primeri poklicno specifičnih kompetenc

  • Krovec – uporablja različne vrste varjenja, zaščiti konstrukcijo z ustrezno protikorozijsko zaščito, izvede pokrivanje streh z različnimi kritinami.
  • Mesar – upravlja komore za toplotno obdelavo mesnin, izdela različne vrste klobas, ustrezno razkosa meso in pripravi kose za prodajo, izvaja specifične tehnološke postopke v živilstvu npr. emulgiranje.
  • Zdravstveni tehnik – odvzame kri v diagnostične namene, nastavi infuzijski sistem in zamenja infuzijsko tekočino, izvede postopek oživljanja.
  • Vzgojitelj predšolskih otrok – glede na starost otrok pripravi ustrezno vrsto in obliko iger ter igrač, pomaga otrokom pri vključevanju v igro z vrstniki, pripravi dejavnosti, ki spodbujajo razvoj fine motorike, prepozna stopnjo v razvoju govora otroka.
  • Inženir strojništva – načrtuje in sestavi različne vrste krmilja, uporablja programsko opremo za 3D konstruiranje orodij.

 

Delodajalca prepričajte v svoje kompetence

Tako v prijavi kot na zaposlitvenem razgovoru je treba prikazati poklicne kompetence, ki jih imate za konkretno delovno mesto. Pazite, da ne ostajate na ravni naštevanja znanja. Prikažite kompetence, kdaj, kako in s kakšnimi rezultati ste nekaj opravili, dosegli.

Delodajalce zanima predvsem, kaj od zahtevanega že imate in do kakšne mere so potrebne kompetence razvite. Tako lahko približno ocenijo, kdaj boste zmogli samostojno delo in kdaj boste lahko postali strokovnjak v vašem poklicu.

Poklicno specifične kompetence je seveda najlažje spoznati v praksi, s pomočjo opazovanja, kako delujete. Ker pa delodajalci v procesu iskanja novih zaposlenih tega velikokrat ne morejo narediti, poskušajo na kompetence sklepati skozi vaše odgovore. Morda preverijo vaše znanje z določenega področja (npr. kot sestavni del kadrovskih vprašalnikov), vas postavijo v manjše simulirane situacije, kjer morate prikazati, kako bi opravili nalogo, in podobno.

Pridobivanje poklicno specifičnih kompetenc


Poklicno specifične kompetence se pridobivajo med izobraževanjem in delom. Spričevalo, diploma, certifikat ipd. ne pomeni nujno, da imate tudi visoko razvite kompetence. Za razvoj nekaterih poklicnih kompetenc sta ključna praksa in usposabljanje, npr. poklic avtomehanik, frizer, strojni tehnik, zdravnik, odvetnik ... Obenem so določene delovne naloge poklica lahko odvisne od same organizacije, v kateri opravljate poklic, npr. velikost organizacije, novi tehnološki procesi, vpeljani standardi kakovosti, stranke, s katerimi se srečujete.


© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli