Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Vprašalniki

Pred razgovorom

Priprava opisa kompetenc sodi med pomembnejše naloge priprav na razgovor.

 

Primer opisa kompetenc

Vsakič znova naredite opis kompetenc, prilagojen delovnemu mestu, na katerega kandidirate. Preverite, kakšne so naloge, odgovornosti in zahteve delovnega mesta, in na podlagi ugotovljenega določite, katere kompetence so potrebne za uspešno opravljanje delovnih nalog.

Pazite, da ne ostanete le pri naštevanju splošnih poimenovanj kompetenc in vaših lastnosti. Kompetence se kažejo kot vedenje, ki ga je mogoče opazovati, zato jih podkrepite z delovnimi izkušnjami, nalogami, odgovornostmi, rezultati, doseženimi cilji ipd.

Nasveti:

  • opis prilagodite vsakemu delovnemu mestu posebej;
  • izpostaviti le ključne kompetence, da opis ne bo predolg;
  • jedrnato opišite situacijo, v kateri se je kompetenca pokazala;
  • navedite dosežke, ki so bili plod opisane kompetence;
  • lahko navedete tudi primer, kako se posamezna kompetenca kaže v vsakdanjem življenju.

 

Primer: prodajalke

Opis po lastnostih
Različni opisi po kompetencah (opis situacije, izkušenj, delovanja, rezultatov ...)
Sem prepričljiva.
V razpravah vedno razmislim o argumentih. Dobro poslušam potrebe drugih, znam prepoznati tudi manj jasno izražene želje in se usmerim na prednosti, ki jih lahko drugi pridobijo. Med opravljanjem prakse mi je to pri prodaji zelo koristilo. Ta se je v času moje izmene povečala za 3 %.
Sem organizirana.
Uporabljam planer za načrtovanje in organiziranje svojih aktivnosti. Določim prednosti glede na nujnost in zahtevnost nalog. To mi omogoča, da so vse obveznosti dobro usklajene in tudi opravljene.
Moja miza in omare so pospravljene. Brez težav najdem, kar potrebujem.
Sem kreativna.
Na prejšnjem delovnem mestu sem povedala, da se v prostem času ukvarjam s slikanjem. To je bil razlog, da so mi zaupali pripravo plakatov za različne reklamne akcije. Vodja prodaje mi je dodelila izredno stimulacijo pri plači, saj so stranke večkrat povedale, da so vstopile v trgovino, ker jih je pritegnil plakat v izložbi.
Veseli me timsko delo.
Rada delam v skupini. Svoje naloge usklajujem z obveznostmi drugih. Sporov ne pometam pod preprogo, saj menim, da je ključno sproti reševati vsa nesoglasja. Poslušam predloge drugih in sprejmem kompromise, ki so v interesu dosege skupnega cilja. Že več let sodelujem v gledališki skupini.
Skrbim za svoj strokovni razvoj.
Vsaj dvakrat tedensko preverim nove informacije na spletni strani Trgovinske zbornice Slovenije.
Udeležila sem se usposabljanja o sistemu HACCP v živilski dejavnosti.
Redno spremljam revije z modo, da vem, kakšne so trenutne in prihodnje modne smernice.
Sem potrpežljiva.
Ko sem se vračala z dopusta, je letalo zamujalo šest ur. Vem, da ni odvisno od mene, kdaj bomo potovali naprej. Nervoza bi povzročila slabo počutje, zato sem ostala mirna. Čas sem si zapolnila z branjem knjige in s pogovori z ostalimi čakajočimi. Na koncu sem imela občutek, da je čas minil hitro in bila sem zadovoljna, ker sem uspela koristno izrabiti čas.

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli