Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Vprašalniki

Primer opisa kompetenc

Ali znate svoje kompetence učinkovito predstaviti delodajalcu?

Splošne kompetence

Splošne kompetence so tiste kompetence, ki so uporabne tako v različnih poklicih kot tudi v različnih življenjskih situacijah. Omogočajo vam uspešno vključitev v svet dela in družbeno življenje ter povečujejo zaposljivost. Več prenosljivih kompetenc imate in v večji meri jih razvijate, večja je vaša zaposljivost.

To pomeni, da boste lažje in hitreje našli zaposlitev, ohranjali zaposlitev in jo po potrebi tudi lažje zamenjali. Pomeni tudi, da se boste v delovnem okolju lažje soočali s spremembami, da boste v izbranem poklicu lahko uspešnejši in obenem bo večji tudi vaš doprinos k uspešnosti delodajalca in družbi nasploh.

Pri raziskovanju splošnih kompetenc lahko naletite na zelo različne izraze: ključne kompetence, generične kompetence, prenosljive kompetence, kompetence zaposljivosti in še kaj. Tudi seznami kompetenc, ki jih najdete pod temi različnimi kategorijami, se nekoliko razlikujejo. Bistveno pri vseh pa je, da so prenosljive med različnimi poklici in delovnimi področji in pomembne ne samo za poklicno, temveč tudi zasebno življenje.

V nadaljevanju sledi predstavitev 18 splošnih kompetenc in primerov, kako se kažejo v zasebnem in kako v poslovnem življenju. Na koncu pa so primeri vprašanj, s katerimi bi delodajalec lahko preverjal, kako razvita je neka kompetenca pri vas.

 

 1. Načrtovanje kariere
 2. Branje
 3. Pisanje
 4. Računanje
 5. Tuji jeziki
 6. Uporaba računalnika
 7. Komuniciranje
 8. Reševanje problemov
 9. Kritično in analitično mišljenje
 1. Vodenje
 2. Motivacija
 3. Timsko delo
 4. Vseživljensko učenje
 5. Delo pod časovnim pritiskom
 6. Načrtovanje in organizacija
 7. Iniciativnost
 8. Prilagajanje in fleksibilnost
 9. Osebni razvoj

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli