Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Vprašalniki

Primer opisa kompetenc

Ali znate svoje kompetence učinkovito predstaviti delodajalcu?

Pisanje

Kompetenca pisanja se nanaša na pisanje sporočil in dokumentov različne dolžine, tipa in zahtevnosti. Oseba z visoko izraženo kompetenco pisanja je sposobna dobro zapisati informacijo, sporočilo, razmišljanje, ideje, čustva … Tekst je slovnično pravilen, razumljiv in vsebuje ustrezne informacije ter primere. Vsebina in način pisanja sta prilagojena posamezniku oziroma ciljni publiki.

Primeri iz vsakdanjega življenja, kjer se kaže dobro razvita kompetenca pisanja

  • Napišete pritožbo na negativno odločitev komisije za sprejem otrok v vrtec.
  • Napišete odpoved televizijskemu operaterju.
  • Napišete ganljiv in duhovit govor za prijateljevo poroko.

Primeri iz poklicev, kjer se kaže dobro razvita kompetenca pisanja

  • Tajnica zapiše telefonski klic in sprejeto sporočilo.
  • Zobozdravstveni tehnik zapiše v osebni karton posameznika, kaj je bilo ob pregledu narejeno.
  • Kemijski inženir napiše članek za strokovno revijo.

Vprašanja, s katerimi delodajalec lahko preverja vaše kompetence pisanja

  • Kako pogosto ste v času izobraževanja pripravljali seminarske naloge?
  • Kakšne so vaše izkušnje s pisanjem letnih poročil?
  • Kako pogosto ste v stiku s svojimi strankami s pisnimi sporočili? Kakšna je bila vsebina sporočil?
  • Na lestvici od 0 do 10 ocenite vašo kompetenco pisanja! Pojasnite svojo oceno!

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli