Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Vprašalniki

Primer opisa kompetenc

Ali znate svoje kompetence učinkovito predstaviti delodajalcu?

Vprašalniki za samooceno kompetenc

Preverite, kako močno so posamezne kompetence izražene pri vas in na kakšne načine se to lahko kaže v zasebnem in poklicnem življenju.

Nižje izražena kompetenca ne pomeni nujno negativnega vpliva, prav tako visoko izražena kompetenca ni vedno prednost. Odvisno je, s kakšnimi nalogami, situacijami in okoljem se srečujete.

Pridobivanje in razvijanje kompetenc je nenehen, vseživljenjski proces, ki poteka tako v zasebnem kot poklicnem življenju. Ne glede na različne vplive okolja, pa ste za lasten razvoj odgovorni predvsem sami. Razmislite, katere kompetence bi želeli še dodatno razviti in si postavite cilje ter načrt, kako jih boste razvijali.

Učenje in pridobivanje znanja še ne zagotavlja kompetence, torej učinkovitega vedenja. Da bi bili uspešni pri metanju žoge na koš, je potreben trening. Enako je s pridobivanjem ključnih kompetenc – vadite. Ustvarite in izkoristite vse priložnosti za aktivno udejstvovanje in izvajanje določenih aktivnost, ki vam bodo pomagale razvijati potrebne kompetence. Obenem bodite pozorni tudi na vaše vrednote in stališča, saj so pomemben element kompetenc in imajo pomemben vpliv na vaše vedenje.© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli