Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Vprašalniki

Primer opisa kompetenc

Ali znate svoje kompetence učinkovito predstaviti delodajalcu?

Motivacije

Kompetenca motivacije se kaže kot visoka mera zanimanja in volje do začetka ter opravljanja različnih aktivnosti in odgovornosti, da je nekaj dobro opravljeno. Pomembni so lastna želja, interes in notranja motivacija. Kaže se kot prevzemanje pobude in iskanje priložnosti, da sami doprinesete tudi k skupnim ciljem, ter kot pripravljenost sprejeti in vztrajati pri zahtevnejših nalogah in dejavnostih.

Gre za postavljanje lastnih ciljev, načrtovanje poti za njihovo dosego, vztrajanje pri soočanju z morebitnimi ovirami, nagrajevanje samih sebe za rezultate ipd. Kompetenca motivacije je pomembna pri razvoju vseh ostalih kompetenc.

Primeri iz vsakdanjega življenja, kjer se kaže dobro razvita kompetenca motivacije

  • Aktivno iščete zaposlitev in ste v tem procesu pripravljeni vložiti čas in trud tudi v to, da greste skozi vse vsebine e-svetovanja in delate priporočene praktične vaje.
  • Odločili ste se za jutranji polurni tek in vztrajate tudi, kadar je zjutraj slabo in deževno vreme.

Primeri iz poklicev, kjer se kaže dobro razvita kompetenca motivacije

  • Vzgojiteljica zna igrati na flavto. Odloči se za učenje igranja kitare, ker meni, da lahko na ta način otrokom v vrtcu ponudi raznovrstnejši program.
  • Ekonomist sodeluje na mesečnih sestankih tima, daje predloge za reševanje problemov in se sam javi, da bo pripravil letno poročilo.
  • Odvetnik se čez vikend pripravlja na obravnavo, ki jo ima v ponedeljek, zato da bi opravil nalogo na visoki ravni, čeprav za to ne bo dobil dodatnega plačila ali drugih ugodnosti.

Vprašanja, s katerimi delodajalec lahko preverja vaše kompetence motivacije

  • Kaj pomeni za vas uspeh/neuspeh?
  • Ob katerih nalogah in dosežkih ste na prejšnjih delovnih mestih čutili največje zadovoljstvo in ponos?
  • Kaj vas motivira, da v delo vložite veliko truda? Kaj je tisto, kar negativno vpliva na vašo motivacijo za opravljanje neke aktivnosti?
  • Opišite situacijo, ko ste pokazali več, kot so od vas pričakovali!

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli