Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Vprašalniki

Primer opisa kompetenc

Ali znate svoje kompetence učinkovito predstaviti delodajalcu?

Delo pod časovnim pritiskom

Kompetenca pomeni učinkovito delovanje tudi, kadar je treba opraviti naloge v kratkem času. Zahteva predvsem dobro obvladovanje stresa in zmožnost, da pod časovnim pritiskom ne odpoveste in dosežete potrebne rezultate. Znati si morate določati prednostne naloge, dobro načrtovati in organizirati, deliti naloge na manjše cilje in sproti spremljati napredek ter se hitro in pravilno odzivati. Glede na to, da je treba narediti vedno več v krajšem času, je ta kompetenca vse pomembnejša.

Primeri iz vsakdanjega življenja, kjer se kaže dobro razvita kompetenca dela pod časovnim pritiskom

  • Študirate ob delu in imate v enem mesecu tri izpite. Opraviti morate vse, da se lahko vpišete v višji letnik. Naredite si načrt učenja, se ga držite, ne odlašate s potrebnim delom, kljub časovnim pritiskom se lahko zberete, misli vam ne uhajajo drugam. Kljub času, ki ga potrebujete za učenje, si vzamete tudi čas za rekreacijo, saj veste, da si s tem napolnite baterije in vam to pomaga pri zmanjševanju stresa.
  • Ne glede na to, ali ste zaposleni, v izobraževanju ali iskalec zaposlitve, imate lahko veliko vsakdanjih obveznosti, npr. imate dva šolajoča se otroka, ste član in obenem vodja šahovskega kluba, imate opravila v hiši in v njeni okolici. Ker znate postaviti prednosti, dobro načrtujete, skrbite za svoje fizično zdravje in psihično počutje, ste učinkoviti pri izvajanju obveznosti.

Primeri iz poklicev, kjer se kaže dobro razvita kompetenca dela pod časovnim pritiskom

  • Nadrejeni vam je dodelil novo zadolžitev, s katero se niste še nikoli srečali in vam postavil zelo kratek časovni rok. Naloga vas ne prestraši, greste do sodelavca, ki se na področje spozna, ga prosite za usmeritve in podrobne informacije. Naredite si prioritetni načrt nalog in v pravem času opravite novo nalogo in še vse redne.
  • Natakar na višku sezone učinkovito poskrbi, da so gostje zadovoljni s postrežbo.
  • Zdravnik na urgenci mora hitro oceniti stanje pacienta in stabilizirati njegove življenjske funkcije.

Vprašanja, s katerimi delodajalec lahko preverja vaše kompetence dela pod časovnim pritiskom

  • Opišite situacijo, ko ste se spopadali s časovnimi omejitvami pri opravljanju neke naloge. Katere odločitve ste morali sprejeti, da ste prerazporedili svoj čas?
  • Kako se počutite, ko vidite, da vam zmanjkuje časa za dokončanje naloge?
  • Kako se soočate s stresom, ki izhaja iz časovne stiske?

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli