Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Vprašalniki

Primer opisa kompetenc

Ali znate svoje kompetence učinkovito predstaviti delodajalcu?

Računanje

Kompetenca računanja se nanaša na razumevanje in učinkovito uporabo matematike, števil ter najrazličnejših računskih operacij pri reševanju praktičnih problemov v vsakodnevnem življenju in na delovnem mestu. Pomeni tudi interpretacijo matematičnih informacij, npr. oblikovanje trendov v prihodnosti na podlagi spremenljivk in trenutno obstoječih podatkov. Ne gre samo za uporabo osnovnih štirih računskih operacij, temveč tudi decimalk, odstotkov, različnih formul, merskih enot, simbolov, diagramov, vse do uporabe geometrije, statistike, verjetnosti in še kaj.

Primeri iz vsakdanjega življenja, kjer se kaže dobro razvita kompetenca računanja

 • Glede na kvadraturo stanovanja izračunate, koliko bi vas stal nakup parketa v primerjavi z nakupom laminata.
 • Glede na vaše mesečne prilive načrtujete nakupe in porabite denar v okviru razpoložljivih sredstev.
 • Izračunate približen čas in porabo goriva za določeno pot.
 • Izračunate preplačilo kredita glede na obrestno mero.
 • Preberete članek, ki vsebuje številčne podatke in grafe, ter znate razložiti, kaj graf pomeni.

Primeri iz poklicev, kjer se kaže dobro razvita kompetenca računanja

 • Pleskar izmeri stenske površine, odšteje površino oken in vrat ter izračuna, koliko barve potrebuje.
 • Vodja kuhinje izračuna potreben tedenski proračun glede na stroške hrane in potrebne kuhinjske pripomočke.
 • Vrtnar, ki skrbi za park, izračuna in pripravi primerno koncentracijo škropiva, da ne poškoduje rastlin in z njim ne onesnaži okolja.
 • Demograf naredi analizo rodnosti, umrljivosti, selitev, upošteva ekonomski in socialni razvoj države ter oceni stopnjo rasti prebivalstva.

Vprašanja, s katerimi delodajalec lahko preverja vaše kompetence računanja

 • Povejte mi o vaših izkušnjah z načrtovanjem proračuna!
 • Povejte mi primer problema, naloge, ko se je izkazala vaša kompetenca računanja!
 • Povejte mi primer, ko ste uporabili številske ali statistične podatke za dodatno pojasnitev neke teme.
 • Tukaj imate graf, ki prikazuje podatke, vezane na naše podjetje. Povejte mi, kaj lahko razberete iz njega!

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli