Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Vprašalniki

Primer opisa kompetenc

Ali znate svoje kompetence učinkovito predstaviti delodajalcu?

Načrtovanje in organizacija

Ta kompetenca se kaže v postavljanju jasnih in realnih ciljev, izdelavi načrta za dosego ciljev, določanju virov, ki jih potrebujete za premagovanje morebitnih ovir in za dosego ciljev, učinkovitem določanju prednostnih nalog, predvidevanju dolžine in zahtevnosti posameznih nalog ter pripravi in izvajanju urnika. Gre za uspešno upravljanje časa, energije in potrebnih virov na način, ki zagotavlja uspešno in pravočasno opravljene naloge.

Primeri iz vsakdanjega življenja, kjer se kaže dobro razvita kompetenca načrtovanja in organizacije

  • Določili ste vaše poklicne cilje, naredili načrt za iskanje zaposlitve, preverjate izvajanje načrta in vaše napredovanje k cilju, ne pustite, da bi vas nepomembni dogodki odvrnili od aktivnega iskanja ipd.
  • V istem popoldnevu časovno uskladite in opravite več obveznosti, npr. peljete otroke v glasbeno šolo, greste v trgovino in avtopralnico, plačate položnice, se zglasite na Centru za socialno delo, peljete psa na sprehod, napišete življenjepis in poskrbite še za kosilo.

Primeri iz poklicev, kjer se kaže dobro razvita kompetenca načrtovanja in organizacije

  • Turistični vodič mora sproti prilagoditi urnik izleta zaradi nepričakovanih zamud in drugih motenj, pri čemer mora upoštevati tudi dejavnike, na katere nima vpliva, npr. čas odprtosti muzejev, stanje na cesti ipd.
  • Strojni inženir načrtuje in organizira svoje delo, pri čemer upošteva zahteve strank in postavljene časovne roke. Pri tem se uspešno uskladi z drugimi sodelavci, ki sodelujejo v procesu. Obenem vnaprej predvidi možne rešitve za dosego ciljev, če bi prišlo do določene tehnične napake.
  • Vodja projekta pripravi načrt za izvedbo projekta, določi izvajalce in prednostne naloge, usklajuje posamezne naloge članov projektne skupine, spremlja napredek in prepreči, da bi nepomembni dejavniki oziroma naloge vplivali na dokončanje projekta.

Vprašanja, s katerimi delodajalec lahko preverja vaše kompetence načrtovanja in organizacije

  • Pomislite, kdaj ste nazadnje postavili cilje, vezane na vaše delo? Kakšni so bili cilji in kako ste jih dosegli?
  • Pomislite na situacijo, ko ste imeli več prednostnih nalog. Povejte, s kakšnimi izzivi ste se srečali pri tem, da bi bile vse opravljene v zahtevanem času. Kakšni so bili rezultati?
  • Kateri so vaši letošnji cilji? Kakšne korake ste načrtovali, da bi jih dosegli? Kaj ste že naredili?

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli