Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Vprašalniki

Primer opisa kompetenc

Ali znate svoje kompetence učinkovito predstaviti delodajalcu?

Iniciativnost

Kompetenca iniciativnosti se kaže kot aktivno iskanje priložnosti za lasten doprinos k rezultatom, npr. iskanje rešitev problema in predlaganje sprememb, preden vas kdo prosi, tudi kot odločitev in iskanje dodatnih nalog ter obveznosti. Pomeni postavljanje realnih ciljev, ki obenem predstavljajo izziv, trud za dobro opravljeno delo in rezultate, ki so nad standardi in pričakovanji, skrb za osebni razvoj in izboljševanje lastnih kompetenc. Kaže se tudi kot zmožnost neodvisnega dela brez neposrednega nadzora.

Primeri iz vsakdanjega življenja, kjer se kaže dobro razvita kompetenca iniciativnosti

  • Na sestanku v vrtcu se javite za predstavnika staršev.
  • Odločili ste se, da boste prepleskali spalnico, čeprav tega še niste počeli.
  • Na sestanku stanovalcev predlagate ideje za reševanje težav s parkiranjem v vaši soseski.

Primeri iz poklicev, kjer se kaže dobro razvita kompetenca iniciativnosti

  • Skladiščni manipulant predlaga nadrejenemu novo postavitev skladiščnih polic in palet, ki bi olajšala dostopnost do paketov in obenem zmanjšala nevarnosti za poškodbe.
  • Učitelj bere dodatno strokovno literaturo o poučevanju, da bi našel nove metode in pristope, ki bi povečali aktivno učenje, znanje in kompetence dijakov.
  • Zavarovalniški zastopnik predlaga spremembe postopkov in obrazcev za prijavo v primeru škodnih dogodkov, ki bi strankam poenostavile izpolnjevanje obrazcev in zavarovalnici omogočile hitrejše preverjanje upravičenosti do izplačil.

Vprašanja, s katerimi delodajalec lahko preverja vaše kompetence iniciativnosti

  • Povejte mi kaj o idejah, predlogih, ki ste jih posredovali svojim nadrejenim. Kakšne so bile spremembe in rezultati? Kako ste se počutili ob poteku dogodkov, ki so sledili?
  • Kaj je vaš doprinos oddelku, v katerem delate?
  • Opišite situacijo, ki kaže vaše stremljenje k izboljšavam!

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli