Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Vprašalniki

Primer opisa kompetenc

Ali znate svoje kompetence učinkovito predstaviti delodajalcu?

Prilagajanje in fleksibilnost

Ta kompetenca pomeni prepoznavanje in učinkovito soočanje z novimi, drugačnimi, tudi nepričakovanimi dogodki, zahtevami, ljudmi in pritiski. Gre za pripravljenost narediti tisto, kar je potrebno, da se dosežejo rezultati v spremenjenih okoliščinah. Posledično to pomeni spremeniti cilje, prednosti, postopke, vedenje, način komunikacije in sprejemanja odločitev. Kompetenca vsebuje sprejemanje sprememb in negotovosti kot realnosti današnjega življenja.

Primeri iz vsakdanjega življenja, kjer se kaže dobro razvita kompetenca prilagajanja in fleksibilnosti

  • Greste na samostojno potovanje v tujo državo, brez organiziranega vodenja. Ko ste tam, se sproti odločate, kako in kam.
  • Organizirali ste zabavo, se dogovorili z glasbeniki, ki pa vam v zadnjem trenutku sporočijo, da ne morejo priti. To vam sicer ni všeč, vendar vas jeza ne ohromi, temveč poiščete druge rešitve za zabavo gostov.
  • Imate veliko obveznosti, nato si vaš oče poškoduje kolk, kar pomeni, da boste naslednjih nekaj tednov morali skrbeti še zanj. To zahteva veliko dodatnih prilagoditev, kar pa sprejmete in takoj začnete načrtovati in usklajevati vse potrebno.

Primeri iz poklicev, kjer se kaže dobro razvita kompetenca prilagajanja in fleksibilnosti

  • Prodajalka je dobila novega nadrejenega, ki ima popolnoma drug pristop k vodenju in organiziranju dela njihove poslovne enote. Prodajalka mora zaradi tega sprejeti nov delovni čas, se naučiti lastnosti in cene novih izdelkov, ki so jih naročili, in sodelovati pri kontroli prevzetega blaga, kar prej ni bila njena naloga.
  • Strojni ključavničar mora zaradi nove strojne opreme v njihovi industriji hitro pregledati montažne načrte in tehnično dokumentacijo, da bo lahko pripravil potrebna orodja za montažo in pomagal pri sestavi novega stroja.
  • Borzni posrednik sprejema tveganje, ki izhaja iz včasih nepredvidljivih razmer na trgu vrednostnih papirjev. Zaradi zadnjih dogodkov glede združitve dveh podjetij mora hitro analizirati podatke in se odločiti glede sklepanja posla.

Vprašanja, s katerimi delodajalec lahko preverja vaše kompetence prilagajanja in fleksibilnosti 

  • Povejte mi več o morebitnem novem postopku ali delovnih nalogah, ki ste se jih morali naučiti na prejšnjih delovnih mestih. Kako ste se takrat počutili? Kako ste ravnali?
  • Opišite situacijo, ko so vam na prejšnjem delovnem mestu dodelili še eno nalogo, čeprav ste imeli že več pomembnih zadolžitev. Kako ste se počutili? Kakšen je bil vaš odziv?
  • Kolikokrat ste do zdaj zamenjali zaposlitev? Katera sprememba vam je povzročila največ težav?

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli