Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Vprašalniki

Primer opisa kompetenc

Ali znate svoje kompetence učinkovito predstaviti delodajalcu?

Osebni razvoj

Kompetenca osebnega razvoja zajema aktivno prevzemanje odgovornosti za osebni in strokovni razvoj ter predstavlja pomembno osnovo za razvoj ostalih kompetenc.

Oseba z dobro izraženo kompetenco osebnega razvoja:

 • prepoznava potrebe po spremembi,
 • aktivno išče povratne informacije pri drugih,
 • zaveda se lastnih vrednot, morale, čustev, reakcij, znanja in šibkih točk,
 • postavlja si cilje,
 • razmišlja o in ocenjuje lastno vedenje,
 • uči se novih kompetenc,
 • trudi se za odpravo šibkih točk,
 • vključuje se v različne aktivnosti in vseživljenjsko učenje,

 

Primeri iz vsakdanjega življenja, kjer se kaže dobro razvita kompetenca osebnega razvoja

 • Prijatelj vam da negativno povratno informacijo o vašem vedenju, ki jo sprejmete na miren način, ne da bi se branili ali napadali nazaj, ter razmislite, kako bi lahko v prihodnje spremenili vaše vedenje.
 • Obiskujete tečaj čustvene inteligence.
 • Prenehate se izogibati neugodnim situacijam, npr. ste sramežljivi, kljub temu se odločite, da začnete pogovor z drugimi pacienti v čakalnici.

Primeri iz poklicev, kjer se kaže dobro razvita kompetenca osebnega razvoja

 • Pek ugotavlja, da imajo stranke različne zahteve glede izdelkov, zato raziskuje nove trende glede hrane in okusov ter se udeleži usposabljanja, kjer predstavljajo uporabo novih pekovskih tehnik in ideje za nove izdelke.
 • Vzgojitelj v dijaškem domu se je sam odločil, da s pomočjo metode 360º pridobi povratno informacijo o tem, kako njegovo vedenje na delovnem mestu vidijo drugi in kako on sam. Iz rezultatov je spoznal, kako realna je njegova samoocena in glede česa se precenjuje oziroma podcenjuje. Na podlagi ugotovitev načrtuje potrebne aktivnosti za osebni razvoj.

Vprašanja, s katerimi delodajalec lahko preverja vaše kompetence osebnega razvoja

 • Naštejte tri stvari, ki ste jih naredili v zadnjem letu in kažejo na vaš osebni razvoj.
 • Opišite negativno delovno/izobraževalno izkušnjo, iz katere ste se nekaj naučili. Opišite okoliščine in povejte primer, kako se je naučeno pokazalo v drugih situacijah.
 • Kako se soočate s kritiko? Kako jo uporabite?

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli