Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Vprašalniki

Primer opisa kompetenc

Ali znate svoje kompetence učinkovito predstaviti delodajalcu?

Vodenje

Kompetenca vodenja v osnovi pomeni, da znate vzpostaviti zaupanje, vzbuditi radovednost, spodbuditi sodelovanje in motivirati druge, vzpostaviti učinkovito komunikacijo in reševati nesoglasja. Obenem ste zgled, učitelj in mentor drugim, posredujete jim ustrezno povratno informacijo in skrbite za njihov razvoj.

Kompetenca vodenja se kaže kot
 • oblikovanje vizije, ciljev, strategije,
 • izkazana želja po dosežkih, rezultatih,
 • ustrezno načrtovanje dela ter primerna razdelitev nalog in vlog glede na kompetence izvajalcev.

Kompetenca vodenja je tesno povezana z drugimi kompetencami, kot so:
 • komuniciranje,
 • reševanje problemov,
 • kritično in analitično mišljenje,
 • motivacija,
 • delo pod časovnim pritiskom,
 • prilagajanje in fleksibilnost,
 • osebni razvoj,
 • iniciativa,
 • načrtovanje in organizacija.

Primeri iz vsakdanjega življenja, kjer se kaže dobro razvita kompetenca vodenja

 • Ste priča prometni nesreči. Mimoidoči so zbegani. Organizirate reševanje, preverite, katerim ponesrečencem je treba pomagati najprej, svetujete ostalim, kako naj nudijo prvo pomoč. Enega od mimoidočih prosite za klic na reševalno postajo in policijo, drugega, da postavi varnostni trikotnik. Nekateri poškodovani so zmedeni in v šoku. Ste mirni, jih spodbujate in ste jim v oporo.
 • Otroška soba je že dokaj stara in dotrajana, zato ste se odločili kupiti novo pohištvo in sobo povsem preurediti. V to vključite vso družino. Organizirate oglede novih sob, upoštevate želje otrok in jim svetujete prostorske rešitve. Ko pohištvo prispe, vsa družina pomaga pri odstranjevanju starega pohištva in tapet, vsi čistijo, vaš stric prevzame pleskanje. Določite, kdo bo sestavil kateri kos pohištva, jih usmerjate in jim pri sestavi pomagate. Veliko jih spodbujate, hvalite in skupno delo pri opremljanju podkrepite s humorjem.

Primeri iz poklicev, kjer se kaže dobro razvita kompetenca vodenja

 • Vodja strežbe v restavraciji skliče sestanek zaposlenih v zvezi z novoletnim praznovanjem. Dogovoriti se morajo o jedilniku, pri čemer spodbuja vse člane ekipe, da sodelujejo s predlogi. Vodi razpravo in usklajuje mnenja, pri čemer pazi, da ne pride do prepirov. Predstavi svoj načrt glede delovnih nalog in hkrati preveri želje podrejenih in njihovo soglasje. Med praznovanjem tudi sam sodeluje pri strežbi, saj so natakarji preobremenjeni. Nenehno je v stiku z glavnim kuharjem, da preveri morebitne težave pri pripravi hrane.
 • Vodja izmene na urgenci je dobil sporočilo o prometni nesreči avtobusa. Dobili bodo večje število poškodovancev, nekateri od njih imajo hujše poškodbe. Hitro reorganizira naloge dežurne ekipe in pokliče dva zdravnika in anestezista, ki so doma v pripravljenosti. Vodi in nadzira delo ekipe, jih spodbuja in pohvali. Pozoren je na znake stresa in po potrebi s svojim mirnim nastopom, usmerjanjem in predanostjo daje zgled, kar zmanjša stres ostalih in ohranja učinkovitost ekipe.

Vprašanja, s katerimi delodajalec lahko preverja vaše kompetence vodenja

 • Ste bili kdaj vodja kakšne skupine? Kaj vam je bilo všeč pri tej vlogi? Kaj vam ni bilo všeč?
 • Ste imeli kdaj pomemben vpliv na delovanje skupine, katere član ste bili? Kakšna je bila situacija?
 • Opišite situacijo, ko ste prepoznali prednosti in kompetence različnih posameznikov, njihove cilje ter to uporabili, da ste dobili maksimalne rezultate od njih!
 • Opišite situacijo, ko ste morali pridobiti sodelovanje drugih za neko stvar! S katerimi izzivi ste se soočali? Kako ste pristopili?

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli