Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Vprašalniki

Primer opisa kompetenc

Ali znate svoje kompetence učinkovito predstaviti delodajalcu?

Kritično in analitično mišljenje

Kompetenca kritičnega in analitičnega mišljenja je nujen element kompetence reševanja problemov in se kaže tudi kot hitro razumevanje procesov, konceptov, sprememb in učenje novih nalog.

Kompetenca kritičnega in analitičnega mišljenja pomeni, da znate:

 • najti, primerjati in interpretirati informacije,
 • tehtati dejstva in argumente za oziroma proti,
 • gledati iz različnih zornih kotov,
 • ločiti med dejstvi in mnenji,
 • oblikovati koncepte in ugotovitve,
 • najti različne alternative in jih ovrednotiti,
 • delati sklepe in zaključke,
 • razumeti principe, povezave in odnose med dejstvi in dogodki,
 • določiti odnose med vzroki in posledicami in
 • vse to učinkovito uporabljati pri raziskovanju in reševanju vprašanj oziroma problemov.

 

Primeri iz vsakdanjega življenja, kjer se kaže dobro razvita kompetenca kritičnega in analitičnega mišljenja

 • Ugotovili ste, da se ljudje z vašo izobrazbo zaposlujejo v različnih poklicih. Prebrali ste opise teh poklicev in poiskali še dodatne informacije. Na podlagi teh informacij in poznavanja lastnih interesov ste naredili ožji izbor petih zanimivih poklicev. Nato ugotavljate skladnost med zahtevami poklica in vami, analizirate tudi podatke o trgu dela, koliko je prostih delovnih mest, kakšna je konkurenca ipd. Vaš zaključek je, da imate dobre možnosti za zaposlitev v dveh poklicih iz ožjega izbora in v ta dva usmerite vaše iskanje zaposlitve.
 • Prebrali ste članek v poljudni reviji o temi, za katero sami niste strokovnjak. Ugotavljate, da izjave niso podprte z dejstvi in da ni jasno, kako je avtor prišel do zaključkov. Sprašujete se, ali se v članku kaže predvsem osebno mnenje avtorja ali gre za realno oceno na podlagi dejstev. Odločili ste se poiskati še druge informacije na to temo.
 • Vaš otrok vidi klovna in začne jokati. Vaš zaključek na podlagi enega takega dogodka ni, da se otroci bojijo klovna in se ga je treba zaradi tega izogibati, temveč razmišljate še o drugih možnih razlogih, npr. glasnost, preveč skakanja. Obenem razmišljate, kako boste ravnali v prihodnje, npr. se boste sami oblekli v klovna in se igrali z otrokom v domačem okolju, kjer se otrok počuti varneje, se ponovno udeležili zabave s klovnom ipd.

 

Primeri iz poklicev, kjer se kaže dobro razvita kompetenca kritičnega in analitičnega mišljenja

 • Serviser gospodinjskih aparatov popravlja hladilnik. Ugotavlja, ali so bila upoštevana navodila za upravljanje, razmišlja o možnih razlogih okvare in preveri najpogostejše napake. Ko tudi po tem preverjanju ne odkrije razloga, pokliče svojega sodelavca za mnenje. Analizira predloge sodelavca za popravilo in presoja, katera od omenjenih napak bi bila najverjetnejša glede na ugotovljene težave. To preveri in uspešno popravi hladilnik.
 • Zdravnik zbere informacije o simptomih in se odloči, katere preiskave bi bile najbolj smiselne. Na podlagi zbranih podatkov razmišlja o možnih boleznih. Ugotovitve kažejo na več bolezni, zato naroči še dodatne preiskave, da bi posamezne bolezni izločil. V nadaljevanju oceni primernost različnih načinov zdravljenja in možne stranske učinke. Na podlagi temeljite presoje se odloči za terapijo, ki bi bila najučinkovitejša pri diagnosticirani bolezni.

 

Vprašanja, s katerimi delodajalec lahko preverja vaše kompetence kritičnega in analitičnega mišljenja

 • Navedite postopek, pristop oziroma problem z vašega strokovnega področja in povejte vaše mnenje o njem!
 • Kako bi kritično ocenili dogajanje v vaši panogi?
 • Preberite ta članek in mi povejte, kakšni so vaši zaključki na podlagi prebranega! Ali se z opisanimi trditvami in pristopi strinjate ali imate na napisano drugačne poglede?

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli