Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Vprašalniki

Primer opisa kompetenc

Ali znate svoje kompetence učinkovito predstaviti delodajalcu?

Uporaba računalnika

Kompetenca uporabe računalnika pomeni razumevanje in učinkovito uporabo računalniške opreme, npr. računalnika, tiskalnika in računalniških programov. Gre za osnovno uporabo računalnika pri pisanju, oblikovanju in shranjevanju dokumentov, pri komunikaciji z drugimi s pomočjo elektronske pošte, uporabo interneta ipd. Na višji ravni pa predstavlja tudi učinkovito uporabo zahtevnejših programov za reševanje problemov na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju.

Primeri iz vsakdanjega življenja, kjer se kaže dobro razvita kompetenca uporabe računalnika

  • S pomočjo interneta najdete iskane informacije.
  • S pomočjo popotniških portalov načrtujete daljšo pot od enega kraja do drugega.
  • Uporabljate storitve internetnega bančništva.
  • Znate zamenjati barvno kartušo v tiskalniku.

Primeri iz poklicev, kjer se kaže dobro razvita kompetenca uporabe računalnika

  • Informator v prometni postaji nudi informacije o odhodih, prihodih in zamudah vlakov s pomočjo interne internetne strani.
  • Tajnica uporablja interni program delovodnika za vsakodnevno beleženje prejete in poslane pošte.
  • Srednješolski učitelj uporablja različne računalniške programe pri pripravi učnega načrta, delovnih listov za dijake, testov znanja, predstavitev učnega gradiva ipd.
  • Oblikovalec spletnih strani vzpostavi spletno stran z interaktivno in animirano vsebino.

Vprašanja, s katerimi delodajalec lahko preverja vaše kompetence uporabe računalnika

  • S pomočjo podatkov na spletu preverite kakšno je mnenje potrošnikov o naši konkurenci.
  • Povejte mi, katere računalniške programe poznate, in kakšne so vaše izkušnje z njihovo uporabo.

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli