Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Vprašalniki

Primer opisa kompetenc

Ali znate svoje kompetence učinkovito predstaviti delodajalcu?

Branje

Kompetenca branja je veliko več kot le prepoznavanje črk in besed. Pomeni razumevanje in interpretacijo napisanih informacij v različnih oblikah kot so priročniki, poročila, pisma, grafi, tabele, urniki, obrazci, znaki, navodila ipd. Gre tudi za razumevanje namena besedila, določanja osnovne ideje in skritih sporočil ter učenje novih informacij. Kar preberete, lahko uporabite pri opravljanju določenih nalog in v drugih prihodnjih situacijah.

Primeri iz vsakdanjega življenja, kjer se kaže dobro razvita kompetenca branja

 • S pomočjo navodil uporabljate različne tehnične pripomočke na domu.
 • Preberete članek o razmerah na trgu nafte in razumete dejavnike, ki vplivajo na ceno goriva v svetu in pri nas, ter lahko o prebranem razpravljate s prijatelji.

Primeri iz poklicev, kjer se kaže dobro razvita kompetenca branja 

 • Voznik tovornjaka prebere tehnične priročnike, s pomočjo katerih lahko opravi manjša popravila na vozilu, ki bi se morebiti pojavila med prevozom tovora.
 • Kemijski laborant prebere navodila za varnostne ukrepe pri uporabi hitro vnetljive snovi, ki jo uporablja pri svojem delu.
 • Knjižničar prebere povzetke na novo izdanih knjig, da lahko pomaga uporabnikom pri izbiri knjig z določenega področja.
 • Šolski svetovalni delavec bere strokovne članke in priročnike, da najde nove ideje za skupinske aktivnosti, ki jih vodi za dijake.

Vprašanja, s katerimi delodajalec lahko preverja vaše kompetence branja

 • Opišite, s katerimi pisnimi dokumenti ste se vsakodnevno srečevali pri vašem delu!
 • Katere strokovne knjige in revije spremljate?
 • Katere knjige, časopise in revije najpogosteje berete v prostem času?
   

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli