Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Vprašalniki

Primer opisa kompetenc

Ali znate svoje kompetence učinkovito predstaviti delodajalcu?

Komuniciranje

Kompetenca komuniciranja vsebuje govorjenje, poslušanje, prilagajanje in odpravljanje komunikacijskih ovir. Ker ste v nenehnem stiku z drugimi ljudmi, je kompetenca komuniciranja bistvena tako v zasebnem življenju kot v delovnem okolju.

Govorjenje pomeni podajanje jasnih, organiziranih in slovnično pravilnih informacij. Izgovarjajte jih z ustreznim tonom ter glasovnimi poudarki.

Poslušanje se nanaša na prepoznavanje pomembnih informacij, neverbalnih znakov, prepoznavanje in sprejemanje čustev sogovornika, vse do razumevanja in sledenja navodilom. Pomembno je aktivno poslušanje, izkazovanje empatije in preverjanje vašega razumevanja s pomočjo dodatnih vprašanj, povzemanja ipd. Nanaša se tudi na razlikovanje med dejstvi, stališči, mnenji in čustvi sogovornika ter vas samih.

Pogovor znate prilagoditi sogovorniku, situaciji in temi. To pomeni, da upoštevate, s kom se pogovarjate, in da znate situaciji in naravi pogovora prilagoditi izražanje idej, čustev in svoje vedenje. Sem spada tudi očesni stik ter celostna negovorna komunikacija, skupaj s pozornim spremljanjem sogovornikove reakcije, odzivanja in povratne informacije.

Za kompetenco komuniciranja je bistveno tudi odpravljanje komunikacijskih ovir, ustrezno izražanje čustev, izražanje spoštovanja do drugih ne glede na starost, spol, raso, kulturno različnost in učinkovito reševanje sporov.

Primeri iz vsakdanjega življenja, kjer se kaže dobro razvita kompetenca komuniciranja

 • Ko se pogovarjate s prijatelji, jih ne prekinjate in jih pustite, da povedo do konca.
 • Niste zadovoljni z delom, ki ga opravlja hišnik v vašem bloku. V razgovoru z njim kljub nezadovoljstvu nadzorujete jezo in brez razburjanja poveste, kaj vam ni všeč. Poslušate njegova pojasnila in skupaj se dogovorita, kakšno ravnanje bo potrebno v prihodnje.
 • Pozorni ste na negovorno komunikacijo in ugotovili ste, da v stresnih situacijah in razgovorih z drugimi pogosto tolčete s prsti po mizi. Zdaj ta vzorec prepoznavate in poskušate takšno vedenje odpraviti.

Primeri iz poklicev, kjer se kaže dobro razvita kompetenca komuniciranja

 • Prodajalka pogleda in prijazno pozdravi kupce, jih povpraša po željah in ponudi pomoč.
 • Zobozdravnik pouči svoje paciente o ustrezni ustni higieni. Pri tem izbere različne pristope, odvisno, ali gre za odrasle ali za otroke. Pri otrocih uporablja preproste besede in stavke, povedano ponazori s slikami in zgodbicami.
 • Nadzornik kakovosti v šiviljski industriji ugotovi, da izdelki ne ustrezajo merilom in zahteva spremembe. Sooča se z obrambnimi reakcijami zaposlenih, od užaljenosti, jeze, upora, besednih napadov ipd. Pusti jim, da povedo do konca, po potrebi večkrat pojasni svoje ugotovitve in postavljena merila kakovosti. Pri tem ostaja miren, izkaže spoštovanje do zaposlenih in doseže dogovor o potrebnih popravkih.

Vprašanja, s katerimi delodajalec lahko preverja vaše kompetence komuniciranja

 • Povejte mi primer, ko je nekdo narobe razumel, kar ste želeli povedati! Kako se je to pokazalo? Kaj ste naredili potem?
 • Opišite primer, ko ste nekoga prepričali z vašimi idejami! Na kakšen način vam je to uspelo?
 • Opišite situacijo, ko ste izkazali empatijo in sočutje do drugega!
 • Opišite razgovor s sogovornikom, katerega mnenje je bilo drugačno od vašega in se z njim niste strinjali.
 • Kaj so po vašem mnenju tri najpomembnejše stvari pri komunikaciji z drugimi? Zakaj?

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli