Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Vprašalniki

Primer opisa kompetenc

Ali znate svoje kompetence učinkovito predstaviti delodajalcu?

Tuji jeziki

Kompetenca tujih jezikov se kaže kot razumevanje, interpretacija, izražanje misli, čustev, dejstev, mnenj, tako v govorni kot pisni obliki. Pomeni razumevanje prebranih tekstov, slovnično pravilno pisanje, slušno razumevanje in zmožnosti pogovora z drugimi ljudmi v tujem jeziku glede na vaše potrebe in kontekst uporabe: delo, izobraževanje, prosti čas. Vključuje tudi odprtost do različnih kultur in spoštovanje drugih.

Primeri iz vsakdanjega življenja, kjer se kaže dobro razvita kompetenca tujih jezikov

  • Na tujem televizijskem programu si ogledate film in brez težav razumete vsebino.
  • Greste na potovanje v tujo državo, zato se naučite osnovnih fraz za naročanje hrane in pijače, preverjanje smeri in prevozov, zdravstvene storitve ipd., kar zadostuje, da počitnice preživite brez težav.

Primeri iz poklicev, kjer se kaže dobro razvita kompetenca tujih jezikov

  • Frizerka v salonu turističnega hotela, kjer biva veliko tujih gostov, obvlada angleščino do te mere, da razume želje strank glede pričesk, in da med striženjem lahko pokramlja o vsakdanjih temah.
  • Delavec na bencinski črpalki se sporazumeva s tujimi strankami v angleščini, jim pove ceno goriva in ostalih izdelkov ter razume, če mu stranke razlagajo o manjših težavah z vozilom, npr. pregorela žarnica, slabo delovanje brisalcev, počena pnevmatika.
  • Analitik na zavodu za zaposlovanje pripravi angleško predstavitev statističnih podatkov o trgu dela in storitvah zavoda gostom iz treh držav Evropske unije. Po predstavitvi aktivno sodeluje v razpravi o prednostih različnih ukrepov, ki jih izvajajo posamezne države.

Vprašanja, s katerimi delodajalec lahko preverja vaše kompetence tujih jezikov

  • Kdaj uporabljate nemški jezik?
  • Katere strokovne članke in knjige, napisane v tujem jeziku, ste prebrali v zadnjem letu?
  • Kakšne so vaše izkušnje s pripravo in izvajanjem predstavitev v angleščini?
  • Vzemite si deset minut in mi prevedite tekst v francoščino.
  • Na naslednje vprašanje mi odgovorite v nemškem jeziku!

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli