Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Vprašalniki

Primer opisa kompetenc

Ali znate svoje kompetence učinkovito predstaviti delodajalcu?

Načrtovanje kariere

Osebe z dobro razvito kompetenco načrtovanja kariere dobro poznajo svoje lastnosti, interese in znanja, istočasno pa dobro poznajo tudi poklice, trga dela in so si na podlagi tega sposobni postaviti primerne zaposlitvene cilje ter sprejemati prave zaposlitvene odločitve.

Pri odkrivanju zaposlitvenih možnosti uporabljajo različne strategije, znajo se predstaviti potencialnim delodajalcem, pisati prijave in življenjepise ter se dobro predstaviti na zaposlitvenem razgovoru.

Primeri iz vsakdanjega življenja, kjer se kaže dobro razvita kompetenca načrtovanja kariere

 • Raziskali ste zanimive poklice in določili delovne naloge, delovno okolje, potrebna znanja in kompetence ter zbrali ostale pomembne informacije o poklicu.
 • Nenehno skrbite za svoj strokovni razvoj, da bi povečali zaposlitvene možnosti.
 • Znate napisati prijavo in življenjepis z vsemi potrebnimi podatki, tako da potencialnim delodajalcem prikažete, da imate za opravljanje dela ustrezne kompetence.
 • Določili ste ovire na poti do zaposlitve in poiskali ustrezne strategije za njihovo premagovanje.
 • Uspešno se spopadate s stresom in negativnimi občutki zaradi brezposelnosti.
 • Znate najti ravnotežje med zaposlitvijo in zahtevami dela, prostim časom ter družinskim življenjem.
   

Primeri iz poklicev, kjer se kaže dobro razvita kompetenca načrtovanja kariere

 • Tehnik v podjetju telekomunikacij že vrsto let dela na terenu. Nabral si je ogromno izkušenj in znanj, je eden boljših na svojem področju. Redno spremlja novosti in skrbi za svoj strokovni razvoj. V prihodnosti bi rad napredoval v vodjo projektov, za kar se zahteva vsaj višja stopnja izobrazbe. Odloči se za vpis v program telekomunikacij.
 • Maserka v lastnem podjetju bi rada v svoji širši okolici ostala vodilna na tem področju. Da bi sledila trendom,razširila ponudbo storitev in ohranila konkurenčnost, se vpiše na tečaj nove tehnike masiranja.
 • Srednješolski učitelj ima težave pri delu zaradi nediscipliniranosti dijakov. Kolege prosi za povratno informacijo o svojih metodah in pristopih, da bi ugotovil, kje so njegove šibke točke in kaj mora spremeniti. Udeleži se delavnice na to temo in si iz tujine naroči več strokovnih knjig, ki obravnavajo to problematiko.

Vprašanja, s katerimi delodajalec lahko preverja vaše kompetence načrtovanja kariere

 • Zakaj bi želeli delati pri nas?
 • Zakaj naj bi zaposlili ravno vas?
 • Kakšne težave pričakujete pri opravljanju dela na tem delovnem mestu?
 • Kje se vidite čez 5 let?
 • Kaj je tisto najpomembnejše, kar iščete v vaši karieri?
 • Kako nameravate spremljati razvoj na vašem delovnem področju?
 • Opišite vašo idealno zaposlitev!

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli