Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Vprašalniki

Ali ste vedeli?

Na to kakšni ste, vplivajo tudi vaše sposobnosti, vrednote, življenjski stil in vaša časovna perspektiva.

 

 

Stil življenja

S poznavanjem svojega življenjskega stila le-temu lahko prilagodite izbiro delovnega mesta in delodajalca ter tako že na začetku povečate možnosti za večjo skladnost med osebnim in poklicnim življenjem.

Posameznikov stil življenja oblikujejo sodelovanje v družinskem in družbenem življenju, navade in hobiji. Življenjski stil v širokem pomenu predstavlja vaše stališče do dela, družine, prijateljev, prostega časa, politike, vere, kulture, umetnosti ipd.

Skladnost in ravnotežje med življenjskim stilom in delom sta vse pomembnejša. Vloga zaposlenega je le ena izmed različnih vlog, ki jih imate v življenju. Lahko ste tudi partner, starš, sorodnik, prijatelj, skrbnik nekoga, član skupnosti, stranke, društva … Zavedanje o tem, kaj je za vas pomembno, kako želite živeti, koliko časa, stroškov in energije nameniti neki aktivnosti, omogoča hitrejše doseganje skladnosti med temi vlogami in s tem povečuje možnost načrtovanja in doseganja večjega zadovoljstva v življenju.
 

Delovni stili

Tako, kot se ljudje razlikujejo po stilu življenja, se razlikujejo tudi po delovnih stilih. Noben delovni stil ni boljši od drugega, vsak ima prednosti in pomanjkljivosti. Pomembno pa je, da je delovni stil čim bolj usklajen z zahtevami delovnega mesta in vlogo v skupini sodelavcev.

S pomočjo Vprašalnika delovnih stilov ocenite svoj delovni stil. Rezultat bo pokazal na kakšnih delovnih mestih boste uspešnejši in kakšno delovno okolje vam ustreza. Vprašalnik ni psihološki test, takšna samoocena je primerna le za razmislek o sebi.

Ne glede na vašo skrbno izbiro skladnosti se lahko zaradi omenjenih sprememb dela pojavijo pritiski, ki ravnotežje počasi podirajo. Če ni ravnotežja, trpi zdravje, manjša je učinkovitost, poslabšajo se odnosi na delu in v osebnem življenju. Takrat je treba sprejeti določene ukrepe. To seveda ne pomeni nujne zamenjave zaposlitve ali poklica, pogosto je dovolj, da se naučite soočanja s pritiski in nastalim stresom ter iskanje ponovnega ravnotežja.

 

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli