Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Vprašalniki

Ali ste vedeli?

Na to kakšni ste, vplivajo tudi vaše sposobnosti, vrednote, življenjski stil in vaša časovna perspektiva.

 

 

Vprašalnik delovnih stilov

Ugotovite, kako nekatere vaše lastnosti, vrednote in veščine vplivajo na izbor vam primernega delovnega mesta ali delovnega okolja.

Označite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas. Glede na delovno okolje, delovno mesto in organizacijo je določen delovni stil prednost ali slabost. Odgovarjajte iskreno, rezultati so namenjeni le temu, da bolje spoznate svoje prednosti in slabosti, ki vplivajo na vašo zaposlitev.

Stran 1 / 12

V kolikšni meri vas opisujejo naslednji izrazi?

Sploh ne velja zame Ne velja zame Velja zame Zelo velja zame
1. prilagodljiv
2. vedno urejenega videza
3. pesimist
4. odgovoren delavec
5. z mnogimi interesi
6. ustrežljiv
7. neorganiziran
8. učinkovit pri delu

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli