Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Vprašalniki

Ali ste vedeli?

Na to kakšni ste, vplivajo tudi vaše sposobnosti, vrednote, življenjski stil in vaša časovna perspektiva.

 

 

Vrednote in motivi

Vrednote in motivi so tisti cilji oziroma ideali, ki jih visoko cenite in si k njim prizadevate. So jasne predstave o tem, kaj je za posameznika vredno in zaželeno. Vodijo vaše vedenje, vplivajo na stališča in na vaše odločitve in kako živite življenje. Vrednote se kažejo tudi pri delu in drugih aktivnostih. Dajejo odgovor na to, za kaj se čutite poklicani, kaj vas motivira in kaj je tisto, kar iščete pri delu.

Dve osebi z enakimi zmožnostmi lahko iščeta popolnoma različno delovno okolje, ker ju vodijo različne vrednote in motivi. Tudi če imate znanje in veščine za opravljanje nekega dela, boste na dolgi rok nezadovoljni, če vaše delo in kariera nista v skladu z vašimi vrednotami. Interes za delo zato lahko izgubite. Obenem so vrednote tudi ključna sestavina vaših kompetenc.

Poleg vrednot, ki vas privlačijo, na vaše vedenje vplivajo tudi potrebe in motivi, ki vas potiskajo in spodbujajo v akcijo (Preverite jih s pomočjo Vprašalnika lastnosti in motivi.). Motivi skupaj z vrednotami vodijo naše delovanje in so zato pomemben element razvoja kariere.

Pomemben je tudi vaš odnos do časa oziroma vaša časovna perspektiva. Vprašalnik časovne perspektive vam omogoča spoznavanje vašega odnosa do sedanjosti, preteklosti in prihodnosti, v prilogi ponuja tudi vaje in predloge za preoblikovanje tega odnosa tako, da bodo vaše karierne odločitve bolj uspešne in učinkovite.

 

Vpliv vrednot in motivov na poklicno pot

Če prepoznate svoje vrednote vnaprej, boste ustrezno načrtovali svojo poklicno pot in izbiro zaposlitve. Glede na to, da na delovnem mestu preživite veliko časa, ima zadovoljstvo na tem področju velik vpliv na splošno počutje v vašem življenju. Če pa vam delo tega ne zagotavlja, morate zadovoljstvo in samoizpolnitev najti drugje. Res pa je tudi, da se boste morebiti nekaterih vrednot oziroma njihove pomembnosti zavedli šele na konkretnem delovnem mestu, ko boste soočeni z opravljanjem določenih delovnih nalog in funkcij.

Vrednote se spreminjajo tudi na podlagi življenjskih izkušenj in okoliščin. To, kar je za vas pomembno v tem trenutku, se lahko s časom tudi spremeni. Primer: Nekdo si želi dobro plačano in ugledno zaposlitev in je s tem dolgo zadovoljen. Kasneje pa se odloči za zamenjavo zaposlitve, saj želi biti več časa z otroki. Čeprav je služba slabše plačana, mu nudi več zadovoljstva, ker lahko več časa preživi z družino.

Tudi organizacije imajo svoj svet vrednot. Pri iskanju zaposlitve v določeni organizaciji razmišljajte tudi o tem, kako lahko svoje osebne vrednote približate in uskladite z vrednotami organizacije. Če bo razkorak prevelik, vam organizacijska kultura ne bo ustrezala in v takšnem delovnem okolju boste postali nezadovoljni.

Delovni motivi povedo, kaj človeka motivira v delovni situaciji. Eden od raziskovalcev delovne motivacije, Frederick Herzberg, je delovne motive razdelil na dva velika področja:

  • notranji motivatorji, ki so vezani na vsebino dela: dosežki, priznanje, delovne naloge. Če so prisotni, vas motivirajo, če pa jih ni, niste zadovoljni, kar pa ne pomeni nujno, da ste tudi nezadovoljni;
  • zunanji motivatorji, ki so vezani na zunanji kontekst dela: delovno okolje, supervizija, plača. Če jih ni, vas njihova odsotnost demotivira in povzroča nezadovoljstvo. Kadar pa so prisotni, lahko na vas ne delujejo ali pa vas motivirajo.


Izpolnite Vprašalnik lastnosti in motivi ter ugotovite, ali za vas pri delu veljajo notranji ali zunanji motivi. Vprašalnik ni psihološki test, je le samoocena in je primeren za razmislek o sebi.
 

Kakšne so vaše vrednote?

Pri načrtovanju kariere in iskanju zaposlitve morate razmisliti, kako se vaše vrednote prenesejo v svet dela. Z oceno lastnih vrednot boste lažje presodili, katere lastnosti dela so za vas pomembne, lažje izbrali poklicno pot, ki je v skladu z njimi, in se verjetno bolje počutili pri opravljanju takšnega dela. Velikokrat je težko najti zaposlitev, ki bi zadovoljila vse vaše vrednote. Potrudite se, da bo zadovoljila vsaj tiste ključne, od katerih ne želite odstopati.

Nekatere od vrednot so naštete v tabeli:

delavnost
mir
resnica
varnost
denar
otroci
samoizpopolnjevanje
vera
družinska sreča
patriotizem
spolnost
tveganje
enakost
politični uspeh
svoboda
zabava
kultura
poštenje
udobno življenje
zdravje
lepota
privlačnost
ugled
znanje
ljubezen
red
ustvarjanje
zvestoba


O vrednotah, naštetih v tabeli, razmišljajte z vidika dela, npr.:

  • svoboda – možnost, da sami načrtujete delovni čas in delovne naloge;
  • zabava – najti užitek in veselje v delu,
  • ugled – delovno mesto, ki je občudovano in spoštovano,
  • varnost – občutek, da imate stabilno zaposlitev oziroma jo lahko dobite ipd.Svoje razmišljanje in samoanalizo lahko nadaljujete z iskanjem odgovorov na naslednja vprašanja:

  • Katere od naštetih vrednot najbolj veljajo za vas?
  • Kako zelo pomembne so za vas?
  • Vam je delo, ki ste ga doslej opravljali, omogočilo uresničevanje teh vrednot?
  • Katere so tiste ključne vrednote, brez katerih ne more biti delo za vas nikakor zadovoljujoče?

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli