Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Vprašalniki

Ali ste vedeli?

Na to kakšni ste, vplivajo tudi vaše sposobnosti, vrednote, življenjski stil in vaša časovna perspektiva.

 

 

Vprašalnik časovne perspektive

Ali preživite največ časa pri razmišljanju o preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti? Ko razmišljate o preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti, so vaše misli pozitivne ali negativne, občutite srečo ali žalost, upanje ali strah?

Na odločitve, ki jih sprejemamo, vpliva veliko dejavnikov, med drugimi tudi naša časovna perspektiva. Časovna perspektiva je psihološki izraz za proces urejanja naših izkušenj v časovne kategorije. Ne nanaša se na objektivni čas, torej uro, ampak na subjektivno zaznavo časa (npr. naš občutek trajanja dogodkov, občutek sprememb v času, naš občutek časovnega pritiska ipd.).

Časovna perspektiva, v kateri subjektivno živimo, vpliva na naše misli, občutke, prepričanja in posledično vedenja, pravzaprav – na vse aspekte našega življenja. Na kontinuumu preteklost – sedanjost – prihodnost smo lahko različno orientirani. Zimbardo in Boyd v The Time Paradox: The new psychology of time that will change your life (2008) razlikujeta pet časovnih perspektiv:

  • Negativna preteklost: občutek, da je bilo v naši preteklosti več slabega kot dobrega
  • Pozitivna preteklost: občutek, da je bilo v naši preteklosti več dobrega kot slabega
  • Hedonistična sedanjost: osredotočenost na iskanje užitka in izogibanje delu
  • Fatalistična sedanjost: občutek, da na potek svojega življenja ne moremo vplivati sami
  • Prihodnost: cilji, pričakovanja, hrepenenja in strahovi, ki jih gojimo do prihodnost


Začni z reševanjem vprašalnika

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli