Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Življenjepis

Življenjepis je eno do dve strani dolg dokument, ki povzema vaše izkušnje, izobraževanje in usposabljanje, vaše kompetence in dosežke. Posodobite si ga vsakič, ko dobite nova znanja in izkušnje. Prav tako ga prilagodite za vsako delovno mesto in za vsakega delodajalca posebej.


Kategorije podatkov v življenjepisu

Ne obstaja ena in edina pravilna oblika življenjepisa. Ni nujno, da vključite čisto vse navedeno in v tem vrstnem redu. Odločite se, kaj in kako boste vključili ustrezne podatke v življenjepis!

  • Osebni podatki: ime in priimek, naslov, telefon, elektronski naslov. Nekateri se odločajo tudi za navedbo rojstnih podatkov in zakonskega stanu.
  • Zaposlitveni cilj: lahko ga navedete, ni pa nujno. Ne sme biti preširok niti preozek, da si ne omejite priložnosti, še posebej, kadar pošiljate življenjepis kot ponudbo. Namesto v življenjepis, lahko zaposlitveni cilj napišete v spremno pismo.
  • Izobraževanje: potek vašega šolanja: izobraževalne institucije; datum: od–do; naziv dosežene izobrazbe; lahko tudi naziv diplomske naloge.
  • Delovne izkušnje: opišite poklicno pot. Navedite obdobje, organizacijo, delovno mesto, delovne naloge in odgovornosti, dosežke. Običajno se najprej navajajo podatki zadnje oziroma trenutne zaposlitve, sledijo pretekle.
  • Druge izkušnje: v življenjepis vključite tudi druge izkušnje, ki so pomembne za konkretno delovno mesto, npr. študentsko delo in druge neplačane izkušnje.
  • Dodatna usposabljanja in znanja: sem sodijo seminarji, tečaji, tuji jeziki, računalniška znanja … Če je tega preveč, razmislite, ali jih je smiselno združiti v določene skupine oziroma, če lahko tiste, ki niso bistvene za konkretno delovno mesto, tudi izpustite.
  • Veščine, kompetence, dosežki: v tem delu povzemite vse bistvene stvari, ki so povezane z zahtevami delovnega mesta in se navezujejo na pričakovanja delodajalca. Pomagajte si z ugotovitvami iz vaje v poglavju Priprava na pisanje prijavnega dokumenta.
  • Aktivnosti, interesi, hobiji: z vključitvijo teh informacij dobi delodajalec širši pogled na vas. Te aktivnosti lahko vključujejo tudi znanja in veščine, ki so pomembne za konkretno delovno mesto. Delodajalci si želijo kandidata, ki skrbi tudi za svoje zdravje in dobro počutje ter ima uravnotežen življenjski stil.
  • Reference: ni nujna kategorija. Če se odločite za vključitev referenc, pri osebah, ki jih omenjate, vedno preverite, če lahko njihove kontaktne številke ali priporočila vključite v življenjepis.


Izdelajte svoj življenjepis

Europassov življenjepis: je evropsko dogovorjena oblika formularja za kronološko, sistematično in razgibano predstavitev izobraževalne poti, kvalifikacij in kompetenc posameznika.

Svoj življenjepis lahko izdelate tudi s pomočjo aplikacije eCV.

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli