Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Primer prijave in ponudbe

Ponudba: o ponudbi govorimo, kadar pošiljate prijavni dokument na delovno mesto, ki še ni objavljeno, torej takrat, ko vstopate na skriti trg dela. (link) Prijava: o prijavi običajno govorimo, ko kandidirate na objavljena delovna mesta.

Osnovna prijava in izboljšana prijava


Ponudba


© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli