Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Pred razgovorom

Na zaposlitveni razgovor glejte kot na poslovni sestanek: vi imate znanja, kompetence ipd., delodajalec nudi delo. Glavni namen zaposlitvenega razgovora za delodajalca je, da ugotovi, ali ste zanj najprimernejši kandidat. Vaš cilj pa je, da se predstavite v najboljši luči. To boste lažje naredili, če boste vedeli, kaj delodajalec pričakuje, in če boste znali prepričljivo in s primeri predstaviti svoje uspehe in kompetence.

Zaposlitveni razgovor ima pomembno vlogo na poti do vaše zaposlitve. Ni pomemben samo potek razgovora, temveč tudi predhodna priprava. Tudi po razgovoru še ni vse končano: še vedno imate možnost povečati verjetnost za svoj uspeh in ohranite stik s potencialnim delodajalcem. Naredite tudi analizo opravljenega zaposlitvenega razgovora in se učite za naprej. Z dobro pripravo lahko svoj nastop na zaposlitvenem razgovoru zelo izboljšate in si povečate možnosti za zaposlitev.

Pred zaposlitvenim razgovorom je pomembno zbrati čim več informacij o delodajalcu. Ko o delodajalcu veste več, si lažje predstavljate, kaj delodajalec pričakuje, in tako lažje prikažete svoje prednosti. Konkurenca drugih iskalcev zaposlitve je velika. Z dobrim poznavanjem delodajalca lahko dobite prednost pred drugimi. Delodajalcem je zelo všeč, kadar ste zbrali informacije o njih.

Enako pomembno je tudi dobro poznavanje sebe (Kakšni ste, kaj vas zanima, kaj znate, kaj bi radi delali, …). S pomočjo informacij, ki ste jih dobili o sebi, se lotite naslednjih korakov:

 • razmislite o svojih predhodnih izkušnjah (delovnih, med šolanjem, v prostem času);
 • razmislite, kako bi s primeri predstavili svoje kompetence, znanja, interese;
 • določite seznam npr. petih vaših prednosti za konkretno delovno mesto in jih podkrepite z opisom, dosežki, situacijo, kjer so se pokazale;
 • določite, kaj je pomembno za vas: katere vrednote, kakšen delovni stil in delovno okolje vam odgovarjajo, kakšne so vaše potrebe ipd.


Dobra priprava na razgovor vam bo omogočila, da:

 • boste ugotovili, ali sta delovno mesto in delodajalec res prava izbira za vas,
 • boste jasno predstavili svoje kompetence in prednosti za konkretno delovno mesto in delodajalca,
 • predvideli možna vprašanja in z vnaprej pripravljenimi odgovori lažje odgovorili na postavljena vprašanja,
 • boste nastopili bolj samozavestno,
 • boste bolj prepričljivo pokazali, da si želite konkretne zaposlitve,
 • se boste zavedali tako svojih močnih kot tudi šibkih strani,
 • boste z dobrim poznavanjem sebe lahko razvijali vaša šibka področja,

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli