Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Delovni list Analiza zaposlitvenega razgovora

Kakšno je bilo moje vedenje med razgovorom? Sem ostal-a miren/mirna, pozitiven/pozitivna, vljuden/vljudna, profesionalen/profesionalna?

Kakšna je bila moja besedna in nebesedna komunikacija (nasmeh, stisk roke, očesni kontakt, sedenje...)?

Kako dobro sem odgovarjal-a na vprašanja?

Katera vprašanja so mi povzročala težave pri odgovarjanju?

Katera vprašanja sem želel-a postaviti, pa jih nisem?

Kako dobro sem pokazal-a povezavo med tem, kar imam in tem, kaj delodajalec išče?

Katere moje kvalitete, kompetence nisem uspel-a prikazati?

Kako dobro sem prikazal-a motivacijo za zaposlitev?

Ali sem imel-a kakšne težave pri pojasnjevanju navedb v prijavi, življenjepisu?

Kako sem se počutil-a na razgovoru?

Kaj je pritegnilo delodajalčevo pozornost?

Sem imel-a dovolj informacij o delodajalcu, podjetju?

Sem pred razgovorom primerno ocenil-a svoje lastnosti potrebne za to delo?

Sem se primerno uredil-a?

Kaj bi želel-a spremeniti pri tem zaposlitvenem razgovoru?

Na kaj moram biti pozoren/pozorna naslednjič?

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli