Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Po razgovoru

Po opravljenem razgovoru naredite analizo poteka razgovora in delodajalcu pošljite zahvalno pismo.


Zahvalno pismo

Zahvalno pismo pošljite kmalu po razgovoru, v roku enega tedna, najbolje naslednji dan. V njem izrazite vaš nadaljnji interes za zaposlitev in se zahvalite za čas, ki ga je delodajalec namenil razgovoru. Lahko ga pošljete tudi v drugih primerih, npr. po informativnem razgovoru, po zaposlitvenem sejmu, ali ko ste od nekoga dobili informacije, ki vam pomagajo pri iskanju zaposlitve.

Zagotovo boste izstopili iz množice, če boste zahvalno pismo poslali kot odgovor na obvestilo, da niste izbrani. Vključite spoštljivo izraženo obžalovanje ob zavrnitvi, izkazan nadaljnji interes za zaposlitev pri delodajalcu in zahvalo delodajalcu za priložnost zaposlitvenega razgovora. Mogoče si vas bo delodajalec zapomnil ravno zaradi tega in vam kdaj v prihodnje ponudil možnost druge zaposlitve.

Primer zahvalnega pisma:


 


Analiza razgovora

 

Analiza razgovora vam pomaga odkriti šibke točke in ponuja priložnost za učenje in razvijanje. Zapišite si čim več vprašanj kako ste odgovorili nanje. V pomoč pri analizi zaposlitvenega razgovora vam je lahko delovni list Analiza zaposlitvenega razgovora.

 


 

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli