Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Prijava na delovno mesto

Priprava na pisanje prijave

Prijava ali ponudba za delovno mesto je marketinško orodje, s katerim delodajalca prepričate, da ste prava rešitev za njegove potrebe. Vaša prijava mora biti napisana tako, da boste z njo izstopili iz množice, vzbudili zanimanje delodajalca in ga prepričali, da vas povabi na razgovor. V prijavi mu morate dokazati, da lahko izpolnite njegove zahteve in mu pomagate pri doseganju njegovih poslovnih ciljev.

Pisanja prijave se lotite v treh korakih:

 1. Zberite vse potrebne informacije o sebi. Kakšni ste, kaj vas zanima, kaj znate, kaj bi radi delali, …
 2. Zberite vse potrebne informacije o delodajalcu in prostem delovnem mestu. Podrobno preberite opis delovnega mesta in zahteve, s pomočjo mreženja pridobite še dodatne informacije, preglejte delodajalčeve spletne strani, …
  • a. Kaj veste o potencialnem delodajalcu, podjetju?
  • b. Kje in kako lahko pridobite dodatne informacije?
  • c. Katere so poglavitne dejavnosti, storitve, izdelki podjetja?
  • d. Kako velik je delodajalec, koliko ljudi zaposluje?
  • e. Kako uspešno je podjetje?
  • f. Njegova pozicija na trgu dela?
  • g. Kdo so konkurenti?
  • h. Zakaj zaposlujejo nove sodelavce; ker se širijo ali ker jih ljudje zapuščajo?
  • i. Kakšna je organizacijska klima, vrednote v podjetju?
  • j. Ali poznate koga, ki je tam zaposlen, oziroma koga, ki pozna zaposlene v podjetju?
  • k. Kaj lahko pridobite, če kličete neposredno delodajalca?
  • l. Kakšen je vaš trenutni vtis o podjetju?
  • m. Kaj bi bile dobre in slabe strani, če bi se tam zaposlili?
 3. Pokažite, kako se vaše kompetence, znanja, dosežki in izkušnje navezujejo na delodajalčeve zahteve in potrebe. V pomoč so vam lahko naslednja vprašanja:
  • a. Kakšne so vaše prednosti? Kako bi te prednosti koristile delodajalcu?
  • b. Kakšni so vaši dosežki? Kako bi kaj podobnega lahko ponovili pri novem delodajalcu?
  • c. Kaj je tisto, zaradi česar ste drugačni od drugih iskalcev zaposlitve in obenem potencialno zanimivi za delodajalca?
  • d. Kaj vam je pri tem delovnem mestu najbolj všeč, kaj vas najbolj privlači?

Oblikovanje prijave

Vsebino prilagodite pričakovanjem delodajalca in zahtevam delovnega mesta. Poudarite pomembne kompetence in dosežke za konkretno delovno mesto. Opis vaših lastnosti podkrepite z dejstvi in primeri. Vedno vključite samo resnične podatke o sebi. Ne pretiravajte in ne lažite. Odstavki naj vključujejo štiri do pet stavkov, ki ne smejo biti predolgi.

Pogosto se zgodi, da delodajalec prejme veliko prijav in življenjepisov in nima niti možnosti vseh podrobno pregledati. Hiter pregled prijav lahko pomeni razvrščanje glede na to, ali kandidat ustreza vsem kriterijem, kriterijem ustreza delno, ali kriterijem ne ustreza. Če mora pregledati veliko ponudb, izbere tiste, ki:

 • se jih da lepo brati, brez napak – kaže kandidatovo željo po visoki kakovosti dela;
 • vsebujejo jasno navedene ustrezne kvalifikacije;
 • vključujejo podobne ali enake ključne besede, ki se pojavljajo pri delu na delovnem mestu …


Delovna mesta se med sabo razlikujejo. Zahtevajo različna znanja, izkušnje in kompetence. To pomeni, da je zelo pomembno, da za vsako delovno mesto napišete drug prijavni dokument. V prijavo, spremno pismo ali življenjepis zato vključite samo tiste informacije, ki ustrezajo temu delovnemu mestu in temu delodajalcu.

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli