Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Vprašalniki

Primer opisa kompetenc

Ali znate svoje kompetence učinkovito predstaviti delodajalcu?

Vseživljensko učenje

Kompetenca vseživljenjskega učenja predstavlja nenehno pridobivanje in razvijanje znanja, veščin in kompetenc.

Nanaša se na:

 • ugotavljanje lastnih potreb glede učenja,
 • iskanje priložnosti za izobraževanje, usposabljanje in nove izkušnje,
 • pripravljenost učiti se na delovnem mestu in zunaj njega,
 • zavedanje potrebnosti učenja za uspešno soočanje z nenehnimi spremembami,
 • vlaganje truda in časa v učenje, učenje učenja in različnih tehnik učenja,
 • aktivno iskanje povratne informacije s strani drugih,
 • dejansko učenje in spremljanje lastnega napredka.


Vključuje tudi odgovornost za poklicni razvoj in uporabo novo pridobljenega znanja in kompetenc v različnih situacijah.

Primeri iz vsakdanjega življenja, kjer se kaže dobro razvita kompetenca vseživljenjskega učenja

 • Odločili ste se za tečaj smučanja, čeprav do zdaj še niste nikoli stali na smučeh.
 • Čeprav že več let vozite avto, ste se odločili za tečaj varne vožnje.
 • Preden greste na dopust v tujino, preberete knjigo o kulturi in zgodovini države, ki jo boste obiskali.
 • Berete knjige o vzgoji otrok in se udeležite delavnice šola starševstva.

 

Primeri iz poklicev, kjer se kaže dobro razvita kompetenca vseživljenjskega učenja

 • Avtomehanik je na usposabljanju za delo z elektronsko servisno knjižico, zato da sledi najnovejšim trendom avtomobilske industrije.
 • Računalniški programer se je odločil za pridobitev certifikata za administriranje informacijskih sistemov in si s tem izrazito povečal svoje strokovne kompetence in tudi možnosti za zaposlitev.
 • Pripravnik aktivno opazuje svojega mentorja pri delu, se preizkuša v raznih delovnih nalogah, sam zaprosi za povratne informacije in upošteva nasvete.
 • Vodja izmene se udeležuje tečaja komunikacije in reševanja spornih situacij, da bi izboljšal kompetenco medosebne komunikacije.

 

Vprašanja, s katerimi delodajalec lahko preverja vaše kompetence vseživljenjskega učenja

 • Opišite situacijo, ki kaže na to, da ste pripravljeni preverjati in razvijati vaše znanje in kompetence!
 • Kako ste v zadnjem letu skrbeli za vaš strokovni razvoj?
 • Kdaj ste nazadnje iskali povratno informacijo glede vašega delovanja? Kako ste uporabili povratno informacijo oziroma kritiko?

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli