Za delovanje aplikacije eSvetovanje morate uporabljati brskalnik, ki podpira JavaScript. Vaš brskalnik tega ne podpira ali pa imate to možnost izklopljeno.

eSvetovanje 2013

Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje

Vprašalniki

Primer opisa kompetenc

Ali znate svoje kompetence učinkovito predstaviti delodajalcu?

Timsko delo

Pri kompetenci timskega dela gre za pripravljenost sodelovanja v skupini, izkazovanje lojalnosti, aktivno delovanje za dosego skupnih ciljev, vzpostavitev ustrezne medosebne komunikacije, spoštovanje mnenj, podajanje in sprejemanje ustrezne povratne informacije, konstruktivno reševanje medosebnih sporov ipd.

Primeri iz vsakdanjega življenja, kjer se kaže dobro razvita kompetenca timskega dela

  • Kot član košarkarske ekipe se redno udeležujete treningov, med tekmo vključite vse igralce v igro in se tudi sami maksimalno potrudite, da bi doprinesli k uspehu vaše ekipe.
  • Enkrat na teden doma vsi skupaj počistite stanovanje, pri čemer ste si razdelil naloge glede na to, kaj kdo zmore in zna. Če je treba, pomagate drug drugemu, da je delo prej končano.

Primeri iz poklicev, kjer se kaže dobro razvita kompetenca timskega dela

  • Kuhar skupaj s tremi kolegi pripravlja hrano za sto gostov poroke. Že predhodno so skupaj sestavili jedilnik, si razdelili naloge in uskladili uporabo kuhinjskih pripomočkov. Ko zaključi pripravo glavnih jedi, za katere je bil odgovoren, gre pomagat kolegu, ki skrbi za drugo jed. Tako je postrežba hitra in kakovostna.
  • Za gasilce je timsko delo nujno, saj se le tako lahko uspešno in učinkovito odzovejo na požar. Gasilec je odgovoren, da dobro obvlada svoj del nalog, za katere je zadolžen, in da upošteva ostale sodelavce in navodila vodje. Spremlja delo drugih v ekipi in jim po potrebi pomaga. Skrbi, da se med sabo dobro razumejo in morebitna nesoglasja razrešijo takoj, saj je zaupanje med kolegi bistveno.

Vprašanja, s katerimi delodajalec lahko preverja vaše kompetence timskega dela

  • Kakšne so vaše izkušnje dela oziroma sodelovanja v skupini? Kakšna je bila vaša vloga?
  • S kakšnimi ljudmi radi sodelujete? S kakšnimi ljudmi ne marate delati?
  • Kako pomagate reševati nesoglasja, ki se pojavljajo v skupini, katere član ste?

© 2013 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE


Deli